Gården

Långö är en släktgård som ligger i utkanten av Falköpings kommun mot Herrljungagränsen. Den ligger i skogsbygd med mycket mossmarker som lämpar sig bra för vallodling. För närvarande består gården av 70 ha åker, 10 ha betesmark och 40 ha skog. Vi som driver gården är familjen Pettersson; Jan och Britt och våra tre barn.

De första stamboksförda Simmentaldjuren kom till Långö hösten 1995. Det var fyra dräktiga hondjur plus en tjur (115 Winston), samtliga från Stegatorp. Besättningen har sedan utökats med inköp av dräktiga hondjur från Bollerup, Änga, Rörum och nu senast, hösten 2009, från Sandåkra.

1999 köpte vi den första individprövade tjuren; 74 Chester av Tolånga T 106.

2007 byggde vi ett nytt Dikostall med liggbås och öppen långsida,med plats för 89 kor. I dagsläget har vi 60 kor och rekryteringskvigor där. Tjurkalvarna går på djupströbädd med skrapad gång i en separat byggnad från 1994.

18 juli 2009 startade Simmentals sommarträff med ett besök hos oss på Långö, vilket vi tyckte var jätteroligt. Sedan åkte alla vidare till Tånga Hed i Vårgårda för inkvartering innan kvällens höjdpunkt Kvalitetsauktionen hölls. Där ropade vi in årskvigan 310 Dyna av Bäckaby.

2009 fick vi även den hedersamma utmärkelsen Årets Nötköttsföretagare i Skaraborg.